گیل خبر/ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با انتقاد از موافقت دولت با انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی، گفت: ما نمایندگان در نشست هایی که کارشناسان وزارت نیرو و محیط زیست در این رابطه برگزار کردند مخالفت خود را نسبت به این اقدام نشان دادیم. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: این اقدام، اقدامی دستوری از طرف رئیس جمهور است؛ ما در ابتدا دعا کردیم که چنین خبری کذب باشد و واقعیت نداشته باشد زیرا از دولت تدبیر و امید انتظار داشتیم عقلانی، خردمند و خردگرا باشد و امور را دستوری پیش نبرد اما شواهد، قرائن و مستندات نشان از دستوری بودن این امر دارد. وی ادامه داد: نمایندگان و مجمع نمایندگان استان های شمالی در نشست هایی که با وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست داشتند بارها تبعات انتقال آب کاسپین به سمنان را مطرح کردند و به طور قطع نمی توان این تبعات را به سادگی رفع و 2 هزار و 800 مترمعکب آب را در 6 نقطه پمپاژ و جنگل های هیرکانی و محیط زیست کشور را تخریب کرد. انتقال آب کاسپین مهاجرت پرندگان و آبزیان را در پی دارد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: انتقال آب کاسپین مهاجرت پرندگان و آبزیان را در پی دارد و مشکل اساسی این است که آب را باید به جایی انتقال داد که شهر رئیس جمهور است؛ این طور احساس می شود که انجام این کار برای منافع ملی نیست و این شائبه به وجود آمده که رئیس جمهور در سال پایانی ریاست جمهوری خود می خواهد کاری برای همشهریان خود انجام دهد. جعفرزاده ایمن آبادی یادآور شد: بر اساس اصول متعدد قانون اساسی رئیس جمهور یا نماینده مجلس باید به تامین منافع ملی کشور توجه داشته باشند در این رابطه فارغ از اینکه انتقال آب اعتراض کشورهای همسایه را به دنبال دارد هزینه سنگینی را باید برای تحقق آن بپردازیم این در حالی است که 74 هزار پروژه بر روی زمین مانده و پروژه انتقال آب هیچ توجیه اقتصادی و کارشناسی ندارد. تحت هیچ شرایطی اجازه انتقال آب کاسپین را به رئیس جمهور نخواهیم داد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی دلسوزان محیط زیست معتقدند که این اقدام اشتباه است و ما اولویت های دیگری داریم که باید به آنها بپردازیم اما موضوع به صورت دستوری انجام می شود طبیعی است مورد اعتراض نمایندگان قرار گیرد؛ انتظار می رود تمامی NGO ها و گروه های مردمیِ دلسوز کشور به شکل قانونی و منطقی اعتراضات خود را نشان دهند و به طور قطع ما تحت هیچ شرایطی اجازه انتقال آب کاسپین را به رئیس جمهور نخواهیم داد زیرا بر اساس اخبار واصله این موضوع دارد به صورت شخصی پیگیری می شود.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code