گیل خبر/ محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از روستای ملی حصیربافی فشتکه و مجموعه خدماتی رفاهی در روستای چاپارخانه خمام بازدید کرد.   عکس: علی سمرقندی [gallery ids="438153,438154,438155,438156,438157,438158,438159,438160,438161,438162,438163,438164,438165,438166"]