بخشداران جوان ارتقاء پیدا می کنند؟
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ چاپ
گیل خبر/ سرویس سیاسی: با بازنشستگی علی رضا انصاری، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت گمانه زنی ها در مورد انتصاب فرد جدید قوت گرفته است. در این میان از علی اکبر پورعلی، محمد(سارنگ) حسن پور و فریبرز سعیدی کیا به عنوان اصلی ترین گزینه های معاونت فرمانداری رشت نام برده می شود. علی اکبر پورعلی در حال حاضر معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری رودبار را برعهده دارد. معاونت عمرانی و برنامه ریزی این فرمانداری و همچنین شهرداری شهرهای توتکابن و منجیل از دیگر سوابق وی است. سارنگ حسن پور نیز در حال حاضر بخشدار خشکبیجار است. وی از فعالین سیاسی اصلاح طلب، عضو شورای منطقه حزب اتحاد ملت ایران، رییس ستاد جوانان اصلاح طلب در انتخابات مجلس ۹۴ و رئیس ستاد جوانان انتخابات روحانی در استان گیلان در انتخابات سال 96 بود. فریبرز سعیدی کیا نیز در حال حاضر بخشدار مرکزی شهر رشت است. وی که  عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است.در سوابق خود به عنوان رییس شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه گیلان، ریاست ستاد انتخاباتی جوانان حسن روحانی دراستان در انتخابات سال 92 و مشاور استاندار گیلان فعالیت کرده است.