گیل خبر/ سرویس شهری: بعد از سه جلسه عدم حد نصاب جلسات، جلسه شورای شهر رشت برای انتخاب اعضای کمیسیون های 5 گانه برگزار شد. در این جلسه که به پیشنهاد شهردار رشت برای بررسی طرح پارک آبی رشت برگزار شد اعضای کمیسیون ها به شرح زیر انتخاب شدند. از نکات جالب توجه این لیست انتخاب اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت و فرهنگی از میان طیف اقلیت بود.   کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری: شیرزاد،رسولی،ذاکری،علیپور،عاقل منش کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی: زاهد،رمضان پور،علوی،جذب،حاجی پور کمیسیون عمران و توسعه شهری: جذب،رسولی،زاهد،رمضان پور،عبدللهی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی: عاقل منش،علیپور،شیرزاد،علوی،زاهد کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا: عبدللهی،رسولی،جذب،شیرزاد،حاجی پور
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code