اینجا را در خوابتان هم نمی دیدید!
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: شهردار رشت در همین مدت کوتاهی که وارد عرصه مدیریتی شهر شده است به سوژه خوبی برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. خود او هم دوست دارد که بیش از همه کنار دوربین ها ژست بگیرد. شاید خودش هم فکر نمی کرد بعد از چند سال که به عنوان یک نیرو در شرکت های ساختمانی و مشاوره ای اهواز و کیش لیست بیمه خود را رد می کرد به لطف شورای شهر همیشه درگیر رشت به این درجه از شهرت برسد. او حالا صبح سوار خودروی تالیسمان شهرداری می شود،در خانه آپارتمانی گلسار رشت که اجاره آن بالغ بر 20 میلیون تومان می شود سکونت دارد،  عینک دودی خود را می گذارد و کنار دوربین ها کتاب می خواند. با همان عینک در جلسه استانداری و مقام عالی دولت شرکت می کند،از این خیابان به آن خیابانی که هنوز به طور کامل نام آن را یاد نگرفته است به این خبرگزاری و آن خبرگزاری می رود تا از مقام بالا ادعا کند که «  از کسوت شهرداری رشت کنار نمی روم». شاید  فکر می کند بیرون از شهرداری رشت برای او فرش قرمز پهن کرده اند،گویی یادشان رفته است که سالهاست از عرصه مدیریتی خارج شده بودند و رشت فرصتی دوباره بود که بعد از یازده ماه بدون شهردار به ایشان عطا کنند. آقای حاج محمدی حتما خوش شانس هستند که بعد از این سال ها یک چنین مرکزی شهری را به دست آورده اند و شاید اگر اختلافات اعضای شورا، قوانین جدید وزارت کشور برای انتخاب شهرداران نبود هرگز پا به شهرداری رشت نمی گذاشتند. همان طور خوش شانس هستند که با وجود معافیت پزشکی ماده 39 می توانند بدون توجه به شرایط جسمانی و فیزیکی شرایط احراز شهردار به عنوان مدیرعالی یک شهر انتخاب شوند. ولی مایه تعجب است مدیری که تا قبل از شهرداری  به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دو شرکت ساختمانی «مهندسین امین سازان سپانو» و « توسکا سرا پارسیان» معرفی می شد که میزان سرمایه ثبت شده هر کدام از آنها تنها از ده میلیون تومان تجاوز نمی کرد امروز طوری صحبت می کند که گویی ده ها پست و مقام بالاتر در انتظارش بود که آن ها را به خاطر شهروندان رشت رد کرده است که حال بگوید نمی خواهم از کسوت شهرداری رشت کنار روم.   تاریخ رشت شهرداران زیادی را دیده است که به دنبال این مقام ارتقا یافته اند و شهردارانی نیز بوده اند که بعد از مقام شهرداری رشت در هیچ کجا دیده نشده اند. شهردار رشت اگر امروز از مقام خود کنار برود فعلا هیچ مقامی انتظار او را نمی کشد جزء این که حداقل خودش را ثابت نماید. حاج محمدی فعلا با وعده انعقاد ۲۲۵ میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری در رشت و احداث پارک آبی و گسترش پیاده راه و ...خودش را مطرح می کند. وعده هایی که هرکدام از آن ها به سالها وقت نیاز دارد که شاید بشود و شاید هم همیشه به عنوان وعده باقی بماند. تا آن روز امثال او باید قدردان جایی باشند که او را از یک فرد عادی به یک مدیر عالی تبدیل کرده است که کتابی نیز که می خواند سوژه می شود. به واقع بهتر از اینجا جایی پیدا می کردید آقای شهردار که حال می خواهید بروید یا نروید ؟!
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code