گیل خبر/ ناصر حاج محمدی در دیدار با کارگران حجمی شهرداری پس از شنیدن مشکلات و مسائل کارگران، اظهار کرد: شهرداری موظف است حقوق کارگران و دیگر کارکنان خود را در موعد مقرر و به موقع پرداخت کند. وی افزود: در حال حاضر شهرداری رشت بیش از چهار هزار نیرو را اداره می کند که این تعداد نیرو با تمام دستگاه های اجرایی شهر برابری می کند. شهردار رشت اضافه کرد: بیش از یک هزار و ۸۰۰ پست سازمانی در شهرداری رشت وجود دارد و بقیه هم جزء نیروهای حجمی هستند از این رو فشار فراوانی برای مدیریت و اداره این افراد به مجموعه شهری وارد می شود. وی با اشاره به اینکه باید روزی ۶۰۰ میلیون تومان بابت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری پرداخت شود، گفت: معمولا این مبلغ در ماه محقق نمی شود. حاج محمدی با اشاره به بدهی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری رشت، تاکید کرد: همه باید برای حل این مشکل همکاری و همفکری کنند. شهردار رشت با بیان اینکه به هیچ وجه اجازه پایمال کردن حق کارگران و کارکنان شهرداری رشت را به کسی نمی دهم، خاطرنشان کرد: به دنبال یافتن یک پیمانکار هستیم که دست کم قدرت پرداخت حقوق شش ماه کارکنان شهرداری رشت را داشته باشد. وی با اشاره به حذف پرداخت هزینه های اضافی نیز گفت: بیش از ۱۰۰ نیروی خارج از چارت سازمانی و ۵۰ مشاور سازمانی حذف شده اند تا در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی شهرداری صرفه جویی شود. حاج محمدی ادامه داد: تاخیر در دریافتی ها نیز نباید دلیلی برای کم کاری افراد شود و پرسنل نیز در انجام کارها همواره باید خدا را در نظر بگیرند. شهردار رشت اظهار کرد: هیچ شرکت پیمانکاری حق صدور فیش حقوقی بدون مهر را ندارد و طبق قوانین کار، سختی کار کارگران باید همواره در نظر گرفته شود و هرگونه برخورد ناجوانمردانه و غیرقانونی پیمانکاران باید به اداره کار گزارش شود. وی با بیان اینکه پیمانکاران باید طبق قراردادها مکلف به انجام تعهدات شوند، افزود: پرداخت یک نسخه از قرارداد به کارگران حق آنان است و پیمانکاران موظف به رعایت این مهم هستند. حاج محمدی گفت: شهرداری با درآمدهای فعلی نمی تواند توسعه یابد و تنها راه برون رفت از این مشکلات، جذب سرمایه گذار است که تا کنون دو پروژه سرمایه گذاری بزرگ با آورده چشمگیر در شهرداری انجام شده و در آینده بسیار نزدیک در صورت تصویب شورای شهر، سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در رشت اجرایی می شود تا مشکلات اقتصادی شهر برطرف شود.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code