گیل خبر/  بهراد ذاکری  عضو شورای شهر رشت درباره انتصاب اخیر شهردار و انتخاب اعضای  هیات رئیسه شورای شهر نوشت: هردار رشت مشاور مدیریت شهری خود را از شهرداری تهران منصوب کرد. الب اینجاست ایشان فعلا در دسترس نیست .مسلما در رشت جوان تحصیلکرده و فنی و لایقی نیز برای انتصاب در این سمت وجود نداشته. صد البته از این شورا و شهردار انتظار بیشتری داشتن مضحک به نظر می رسد. پی نوشت:امروز روز بسیار خوبی در انتخابات هیات شورا بود چون پرده های بیشتری افتاد تا خیلی چیز ها عریان تر در دید عموم قرار بگیرد.علی رغم اینکه قصد کاندیداتوری برای هیچ سمتی در این شورا را نداشته و ندارم.برای سمت از نظر من تشریفاتی سخنگو برخاستم تا قضاوت درباره روابط با شفافیت بیشتری امکان پذیر باشد پی نوشت دوم:برای دوستانم که در مورد استعفا از من می پرسند یا توصیه می کنند عرض کنم که مطمئن باشید معلمانم صندلی را به هر قیمتی حفظ کردن به من نیاموخته آمد اما استخوان در گلو بودن هم بد نیست.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code