گیل خبر/ مراسم جشن تلیل از خبرنگاران گیلانی به همت شهرداری و شورای شهر رشت در تالار گلستان برگزار شد.   عکس: هنگامه جعفری پرست [gallery ids="428858,428859,428860,428861,428862,428863,428864,428865,428866,428867,428868,428869,428870,428871,428872,428873,428874,428875,428876,428877,428878,428879,428880,428881,428882,428883,428885,428886,428887,428888,428889,428890,428891,428892,428893,428894,428895,428896,428897,428898,428899,428900,428901,428902,428903,428904,428905,428906"]