گیل خبر/  به مناسب روز خبرنگار با همت فرمانداری ، اداره ارشاد و کانون خبرنگاران بصورت خاص از خبرنگاران تجلیل شد .   این مراسم در اداره ارشاد و برای اولین بار بصورت تجمیعی و با حضورفرماندار ، نماینده تالش، مسئولین ادارات و خبرنگاران برگزار شد.     عکس: سونیا قنبری [gallery ids="428499,428471,428472,428473,428474,428475,428476,428477,428478,428479,428480,428481,428496,428483,428484,428485,428486,428487,428497"]

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code