توسط موسسه محیط زیستی سبزکاران بالان؛
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ چاپ
گیل خبر/ بزرگترین فن آموز مدرسه تالابی ویژه کودکان توسط موسسه محیط زیستی سبزکاران بالان به مدت سه روز در باغ کتاب تهران برگزار می شود. در این فن آموز کودکان و نوجوانان از طریق انجام بازی های متنوع و با توضیحاتی که تسهیل گران به آن ها ارائه می دهند با اهمیت موضوع آب و تالاب و همچنین مسئولیت خود نسبت به آن ها و نقش آفرینی در مسیر حفظ و احیای منابع آبی به عنوان شهروند مسئولیت پذیر آشنا می شوند.   گفتنی است این فن آموز که از امروز آغاز شده است تا تاریخ جمعه ۱۱ مرداد ماه و از ساعت ۱۰ صبح الی برگزار خواهد شد.