گیل خبر/ مصطفی داننده*      آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رییس سابق قوه قضاییه می گوید:« برخی نمایندگان فلان وزیر را صدا می زنند و از آنها می خواهند که «فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده»، تا آنها را استیضاح نکنند یا به خاطر سوال به مجلس نکشانند.» محمدرضا خباز نماینده چهار دوره مجلس هم می گوید «برخی نمایندگان کارچاق کن شده اند» و مثال می زند در ماجرای استیضاح وزیر آموزش و پرورش یکی از نمایندگان استیضاح کننده، شرط پس گرفتن امضایش را عضویت همسرش -با مدرک لیسانس- در دانشگاه فرهنگیان اعلام کرده بود. احمد توکلی وزیر و نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص هم می گوید:« برخی برای باقی ماندن در قدرت تابع خواست نمایندگان می شوند بی هیچ پرده پوشی ای تصریح می کند این افراد باج را به نمایندگان مجلس فرصت طلب، رانت خوار و زیاده خواه می دهند.»   تمام این حرف ها در صورت اثبات، نشان می دهد در رفتار برخی از آقایان فساد و زد و بند وجود دارد. مردم حق دارند بعد از شنیدن و خواندن این حرف ها بگویند فساد مملکت را برداشته است. مردم به نماینده های خود رای دادند که مشکلات شان را حل کنند نه اینکه از صندلی های سبز پارلمان برای خود برج و بارویی بسازند. حالا نهادهایی که وظیفه رسیدگی به این رفتار را دارند باید وارد عمل شوند تا مشخص شود چقدر این حرف ها راست است. بازداشت یک وزیر، یک نماینده مجلس و هر  مقام دیگری به جرم فساد اشکالی ندارد. اتفاقا این رفتار با استقبال گسترده مردم روبرو و زمینه ساز اعتماد بیشتر به نظام خواهد شد. هرچه زودتر باید مشخص شود که حرف های زده شده توسط برخی از چهره های سیاسی اتهام است یا جرم. اگر جرمی اتفاق افتاده است باید سریع و صریح با آن برخورد شود. ممکن است خیلی از این حرف ها درست نباشند و تنها برای رسیدن به مقاصد سیاسی مطرح شده باشد. روشن شدن ابعاد این ماجرا می تواند برای بسیاری حکم رفع ابهام و اتهام را داشته باشد. البته وقتی نمایندگانی از هر دو جریان سیاسی به یک موضوع اشاره می کنند، نشان از یک خبر است. به قول قدیمی ها« تا نباشید چیزکی، مردم نگویند چیزها» اگر اتهامات مطرح شده راست باشد وای بر ما و اگر راست نباشد باز وای بر ما. اگر راست باشد که باید به حال خودمان گریه کنیم که عنان کار به دست کسانی افتاده است که به جای دغدغه مردم، دغدغه جیب خود و اطرافیان را دارند. شاید شورای نگهبان باید جواب بدهد که چرا با این همه نظارت و رد صلاحیت آدم های بزرگ و کوچک بنا بر دلایل مختلف، چنین تخلف های بزرگی در پارلمان انجام می شود. اگر راست نباشد هم باید به حال خود افسوس بخوریم که به خاطر رقابت های سیاسی چنین اتهام های بزرگی بین سیاستمداران جمهوری اسلامی رد و بدل می شود.   گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.