گیل خبر/ سرپرست هیات بسکتبال استان گیلان اظهار داشت: از سوی فدراسیون بسکتبال ، ۱۴ بازیکن به مرحله جدید اردوی تیم ملی جوانان ۲۰۲۰ دعوت شدند که رضا ملک دوست نیز از گیلان جزو دعوت شدگان و در اردوی آمادگی که در آمل استان مازندران برپا شده، حضور یافته است. محمد رفیعی ادامه داد: ملک دوست به همراه سایر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران، تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر کادر فنی این تیم تا نهم مرداد ماه جاری در باشگاه کاله شهرستان آمل پی می گیرد. وی بیان کرد: همچنین علی محمد خان محمدی مربی نام آشنای بسکتبال استان گیلان و کشور به عنوان مربی تیم ملی جوانان انتخاب شده و او نیز در این اردوی آمادگی حضور یافته تا به همراه سایر اعضای کادرفنی، بسکتبالیست های جوان را تحت آموزش قرار دهد. ایرنا