ضیاءالدین ملک محتشم
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ چاپ
گیل خبر/ ضیاءالدین ملک محتشم*   زمان در جهان شرقی ما در دایره های کوچک و بزرگ می گذرد، باز می گذرد، می گذرد و باز می گردد. سهم گذشته و خاطره از شناخت و بصیرت ما از جهان و آن چه از جهان می خواهیم گاه چنان عمده است که صورتی آرمان شهری به خود می گیرد و تمام خواسته ی ما از آینده و تمام تلاش مان برای ساختن آن بازسازی تمام و کمال گذشته است. ما خاطره بازیم، ما حتی زندگی می کنیم که خاطره بسازیم اما جهان، بیرون مرزها و اندیشه های ما هرگز منتظر ما نمی ایستد. هر روز افق های جدیدی بر انسان گشوده می شود و هر روز افق های جدیدی برای انسان ساخته می شود. ما از دوران ساختن سازوکارها به دوره ی ارزش بخشیدن به سازوکارهای موجود پا گذاشته ایم و این شاید، شاید فرصتی برای بازگشتن ما به مسیر و غافله ی جهانی باشد. به اقتضای احاطه ی ذهن ما با خاطره یافتن راهکاری برای بازگرداندن جریان زندگی به نمادهای خاطره در ساحت عمومی و اجتماعی، بخت امروزمان برای جهانی شدن است. نمادهایی که با صلابت در ساختارشهری، داستان آنچه بر ما و بر شر گذشته است را باز می نمایانند. نمادهایی که در جای جای شهر این خاطره ی جمعی را به دوش می کشند و انگار برای همه ی ما آشنا هستند. بی آن که وارد آن ها شده باشیم بی آن که به یاد بیاوریم و بدانیم آخرین بار کجا مردم و کجا زندگی وارد آن ها شده است. ماموریت نجات این فضاها و سازه های خالی، که پتانسیل بالایی برای جلب توجه و ایجاد اتفاق های عمومی، در شکل کسب و کار و رویدادها دارند، بر دوش جامعه ی ماست. جامعه با تمام ارکان، چرا که چنان که گفته شد، این ماموریت، از معدود راه های نجات و برون رفت ما از سکون و ناامیدی امروز جوامع شهری ماست. جامعه ای که در تقلای یافتن هویت و معنای خود با ساختن فضاها، بازارها و کسب و کارهای عاریه ای، آن چه تا امروز اندوخته است را نیز گم کرده است و این ماموریت سرانجامی نخواهد داشت مگر با یافتن راهی برای ایجاد جریان سرمایه و ارزش بخشیدن به تلاش های بازآفرینانه. به زبان ساده، تبدیل فرصت ها و سرمایه های موجود به فرصت های توسعه و سرمایه گذاری. در اولین گام های این مسیر نیاز به تلا ش های تجربی و اندیشه محور برای شناخت مسیر، بالقوگی ها و آسیب های احتمالی، امری بدیهی است و گویا جامعه ی امروز شهرسازی و معماری، شاید اندیشیده و یا شاید ارگانیک و در ادامه ی روندی درون زا به این نتیجه رسیده و تلاش هایی از این گونه در شهر ما رشت نیز صورت داده است. در تجربه ای این چنینی، برای بازگرداندن زندگی به فضاهای رها شده و متروک شهری، سعیده قرشی پژوهشگر حوزه ی معماری، در کارگاهی دو روزه در همکاری مشترک آکادمی معماری گیلان و گروه برساو با عنوان طراحی بصیرت بنیان، صرف یک صبحانه ی معمارانه به سراغ کارخانه ی شیر پاستوریزه، کارخانه ای متروکه در قلب شهر رفته است. سازه ای که چنان با خاطره ی جمعی شهر و اهالی گره خورده است که نام خود را بر محله ی اطراف خود الصاق کرده است. سازه ای با قدمت بیش از شصت سال اما با معماری پیشرو و تاثیرگذار که رهگذران محله ی پاستوریزه را به توجه به حضور خود اجبار می کند. نمی توانید از آن خیابان بگذرید و به این سازه توجه نکنید. حضوری قدرتمند، پرخاطره اما خالی. نمی دانم قرشی عامدانه یا از روی سلیقه ی معمارانه فضای کارخانه را چنین آراسته یا نه، اما حضور گلدان ها، جریان موسیقی و تعاملات اولیه ی انسانی چون صرف غذا، در کنار فعالیتی تخصصی با موضوع تفکر طراحی، چیزی جز حضور دوباره ی زندگی در کارخانه نیست. این رخنمونی بی ادعا از معماری آلترناتیو است، دیگر گونه اندیشیدن در کاربرد فضا و رها شدن از تقید مفاهیمی که به گواهی زمان کارکرد خود را از دست داده اند. تلاش معماران و شهرسازان جوان و وجود فضای تجربه برای آنان، برای جامعه و برای اقتصاد جامعه چیزی جز آورده نخواهد داشت. این جوانان در مسیر تلاش های خود مفاهیمی که ما در کتاب ها و جزوه ها با آن ها زندگی می کنیم و ذات و اصالت آن ها را فراموش می کنیم، با حواس سرانگشتانشان درک می کنند و تفاوت ظریف میان آن چه واقعیت جهان بیرونی است را با آن چه چرخ های زندگی انسان را می چرخاند، به تجربه در می یابند. براتیگان، جایی در کتاب در قند هندوانه از پنجره ای حرف می زند که از قند هندوانه است اما تشخیصش از شیشه، به واسطه ی ساخته شدنش به دست صنعت گری ماهر برای هر کس ممکن نیست. اگر امروز چیزی جز خاطره، جز قند هندوانه نداریم باید به این جوانان اجازه بدهیم تا ساختن شهری از همین مصالح برای ما را فرا بگیرند.   گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.