یونس رنجکش
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ چاپ
گیل خبر/ یونس رنجکش*   فضای محافل سیاسی گیلان این روزها پرتکاپو است و از حوزه رسانه های مجازی گرفته تا شبکه های دیگر همه و همه بازتاب دهنده سخنانی از انتخاب گزینه ای برای سکانداری مدیریت عالی استانی است که چندان حال خوشی ندارد در این سال های پر تلاطم و شاید حق مردم آن برای وضعیت موجود بیش از این باشد. این سال ها که در دولت تدبیر با امیدواری ها سپری شد در مدت پایانی برغم اتفاق های خوب در گذر زمان مانده چندان وضعیت موجود با اتکا به شرایط خاص کشور و دغدغه های اقتصادی و معیشتی جامعه و به هم خوردگی های بسیاری از تعادل ها رضایت بخش نیست و نگرانی های بسیاری در دیدگان هویداست که هر چند سهم دولت بخشی از این مسوولیت است اما تمام اتفاق ها زمانی به آن منسوب می شود که در هدایت ارکان مجموعه خویش تزلزلی ریشه دواند و بی ثباتی عمق فاجعه این رهاورد باشد و این روزهای گیلان هم در چنین روزگاری سپری می شود که نه فرصت بازشناسی دارد و نه رمق بازخوانی مانده است. اینک در شرایط باقی مانده می طلبد به دور از حواشی های پیدا و پنهان و سنگ اندازی های دست اندازان به آرمان های مردم تصمیمی اتخاذ تا جایگاه موجود و وضعیت رو به ناخوشی به بهبودی گراید زیرا با این نام و نشان هایی که از چهارسوی ایران زمین با اندک تجربه و شناخت از استان و مهارت های مدیریت حرفه ای به تصویر می کشانند جز به غارت رفتن زمان برای فرصت سوزی ها نخواهد انجامید و گیلان اکنون نیازمند قامتی برازنده در جایگاهی است که بتواند به بالندگی خویش کلاه از سر بردارد نه آنکه در وادادگی ها و تعارفات کلاه بر سرش نهند که جایز نیست و سزاوارش نمی باشد !   گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.