گیل خبر/ با استعفای سعادتمند از هیئت مدیره باشگاه استقلال شنیده می شود اسماعیل خلیل زاده عضو این هیئت جانشین وی شده است. خلیل زاده ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال را طی نشستی با مدیران باشگاه عهده دار شد تا از این پس صندلی ریاست در اختیار او باشد. همچنین کامران منزوی عضو هیئت مدیره، سمت نایب رئیسی را در اختیار گرفته تا هیئت مدیره استقلال با تغییرات اساسی به کار خود ادامه دهد.