گیل خبر/ جشن آسایشگاه سالمندان و معلولین گیلان با حصور هنرمندان گیلانی برگزار شد.   عکس: علی سمرقندی [gallery ids="422831,422832,422833,422834,422835,422836,422837,422838,422840,422841,422842,422843,422844,422845,422846,422847,422848,422849,422850,422851"]