گیل خبر/ سید عباس موسوی در صفحه شخصی خود در توییتر در این ارتباط نوشت: «تحریم بی حاصل رهبری ایران و نیز فرمانده دیپلماسی کشور یعنی بسته شدن همیشگی راه دیپلماسی با دولت مستأصل آمریکا. دولت ترامپ در حال نابودی همه سازوکارهای جا افتاده بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است.» بر اساس این گزارش موسوی در  پایان توییت خود از هشتگ  تیم «بی» استفاده کرده است. ایسنا