گیل خبر/ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با عصرایران ادامه داد:  دولت تجربه حداقل یکسال گذشته اش در این مورد را روی میز بگذارد و بررسی کند، ببیند از قبل این اقدامی که انجام داده است چقدر رانت و فساد بوجود آمده است. دادگاه هایی که برگزار می  شود، وارادت برخی اجناس همانند گوشت نشان می دهد که دولت ناموفق بوده است.   این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: لجاجت و یک دندگی دولت برای اصرار بر این قصه را نمی دانیم برای چیست؟ ما هم به دولت می گوییم کالای ارزان به دست مردم برسان اما نه از طریق ارز ۴۲۰۰تومانی، ما نیز می گوییم یارانه بدهید اما نه در ابتدا بلکه در انتها یارانه پرداخت کنید، می گوییم کالا را نه در صف بلکه به صورت اعتباری به مردم پرداخت کنید.   جعفرزاده بیان کرد: دارم یقین پیدا می کنم که این مافیا و رانت خواران به بدنه دولت نفوذ پیدا کرده اند، اصرار دولت و برخی از وزارتخانه ها به اینکه این روش های فسادانگیز را استمرار ببخشند هیچ سناریوی به غیر از سناریو فساد را متبلور نمی کند.   نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: کسانی که دست شان در آخور فساد است فرآیند تصمیم سازی را مهیا می کند.   وی در مورد نظارت مجلس در اجرای این بند از قانون بودجه گفت: دولت دقت داشته باشد که سه تغییر دیگر در دولت یعنی اینکه دولت باید مجددا برای کابینه اش از مجلس رای اعتماد بگیرد، اینگونه رفتارهای دولت در اجرایی قوانین وزرا را به چالش با مجلس می اندازد، ما دیگر بیش تر از این نمی توانیم با وزیر جهاد کشاورزی تساهل و تسامح داشته باشیم .   جعفرزاده اضافه کرد: عدم اجرای قانون بودجه ۹۸ و استمرار این روند وارد کردن کالاهای اساسی و این شکل مفسده انگیز باعث می شود که مجلس وزرا مربوطه را استیضاح کند و قطعا آنها را می اندازد.   وی خاطر نشان کرد: از خود وزرا سوال شود که چنددرصد کالای که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کردند با همین قیمت به دست مردم رسید ؟هرچه آنها بگویند ما قبول داریم .   این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر یکی دوماه آینده این روند واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ ادامه داشته باشد ما چاره ای جز استیضاح وزرا نداریم.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code