گیل خبر/ نمایش عروسکی «سیمین و فرزان» از ۲۱ تا ۲۴ خرداد در تماشاخانه رادی رشت روی صحنه می رود. نمایش عروسکی «سیمین و فرزان» در سال ۱۳۹۷ و به منظور شرکت در هفدهمین جشنواره ی بین المللی نمایش عروسکی «تهران-مبارک» تولید شد، مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت و از سوی جشنواره تقدیر شد. گزارش نمایش  عکس: پدرام اقدامی   [gallery ids="419625,419626,419627,419628,419629,419630,419631,419632,419633,419634,419635,419636,419637"]