گیل خبر/ نمایشنامه خوانی طنز «امی خانه مهمان» اثری از ناظم حکمت، زیر نظر علی حلوی و به سرگروهی سیده سارای میرسعیدی شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ خرداد در پلاتوی آموزشگاه سینمایی هفت اجرا شد. رسول روفه گر ترجمه فارسی و  سیده سارای میرسعیدی ترجمه و برگردان به زبان گیلکی را بر عهده داشت. همچنین هدیه خاوری، رضا صالحی، سیده سارای میرسعیدی، حسام درهمی،مصطفی یحیایی نقش خوانان و نیلوفر رضانژاد صحنه خوانی این نمایش نامه خوانی را برعهده داشتند. عکس:علی سمرقندی   [gallery ids="418178,418179,418180,418181,418182,418183,418184,418185,418186,418187,418188,418189,418190,418191,418192,418193,418194,418195"]