اختصاصی گیل خبر/ سرویس شهری: جلسه شورای شهر رشت با عدم حضور اعضای شورا در صحن لغو شد. قرار بود در این جلسه استعفای امیرحسین علوی رئیس شورای شهر برای حضور در انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اما به نظر می رسد اعضای شورا علاقه ای به موافقت با این امر نداشتند و ظاهرا برای این موضوع نیز باید چالش جدیدی را در شورای همیشه در حال اختلاف ایجاد کند و یا شاید به دنبال کسب امتیازات جدیدی هستند که قبلا نیز در بحث انتخاب هیات رئیسه و شهردار شاهد آن بودیم. هرچند علوی تا دوشنبه آینده وقت دارد نظر مثبت اعضای شورا را به برای موافقت با استعفای خود جلب کند. به نظر می رسد  مخالفت اکثریت اعضای شورا با استعفا علوی اختلافات و کدورت های جدیدتری را ایجاد کند.  از زمان استعفای مسعود نصرتی شهردار سابق دامنه اختلافات و یارکشی اعضای شورا ابعاد بیشتری به خود گرفته و مخالفت با چنین استعفایی نیز مسیر را برای کینه ها و درگیری های بیشتر باز می کند.   اعضای شورا که دوسال پیش قول داده بودند در مسیری خلاف جهت شورای چهارم عمل کنند و منافع عمومی را ترجیح دهند آن چنان درگیر کسب بردهای مقطعی و حال گیری های موقت شده اند که در واقع شهر و شهرداری را فراموش کرده اند. از همین جهت است که یک عضو شورا در گفتگو با یک رسانه کشوری  اعتراف می کند «هیچ برنامه ای برای اداره شهر وجود ندارد» و  دو فراکسیون 6 و 5 نفره نیز به وجود آمده است که در اکثر موضوعات تقابل بسیار شدیدی با هم دارند.   مخالفت با استعفای علوی تلاش برای تداوم خدمات رسانی وی در شورا نیست. عقده های فروخورده ای است که اعضا از کوبیدن یکدیگر هیچ ابایی ندارد. برای همین است که می شنویم یک عضو شورا برای شهردار نشدن دیگر عضو شورا تا شهرهای دیگر و وزارت کشور رفته است. همین طور که اعضای شورا با یازده رای انتخاب می کنند و بعد دنبال این هستند که صلاحیت وی توسط وزارت کشور رد شود. این شورا ترکیب عجیب و غریبی است که  از خود نقطه مثبتی برای آیندگان به جا نگذاشته است. آن ها تنها می توانند درس عبرت آیندگان شوند. [gallery ids="417248,417251,417250,417249"]