اختصاصی گیل خبر/ سرویس شهری: جلسه ۹۱  شورای شهر رشت با حضور اعضا شورا برگزار شد. در این جلسه انتخاب شهردار بار دیگر و برای چهارمین بار پیاپی در دستور کار شورا قرار گرفت. بهزاد افشار و ناصر حاج محمدی دو گزینه شورای شهر رشت بودند که بدون ارائه رسمی  برنامه هایشان در مورد آن ها رای گیری شد. با رای گیری صورت گرفته ناصر حاج محمدی شهردار اسبق شاهرود با ۱۰ رای به عنوان شهردار رشت انتخاب و یک رای نیز سفید اعلام شد.   عکس: سعید کتمان [gallery ids="414106,414107,414108,414109,414111,414112,414113,414116,414117,414118,414119,414121,414122,414123,414124,414125,414126,414127,414128,414129,414130,414131"]