گیل خبر/ در حالی که قرار بود از بین یک همدانی و یک شاهرودی شهردار جدید رشت انتخاب شود، با دستور و درخواست وزیر کشور جهت بررسی دوباره صلاحیت شهردار منتخب پیشین ، بررسی انتخاب شهردار از دستور شورا خارج و به روز پنجشنبه موکول شد. امیر حسین علوی رئیس شورای شهر رشت در این جلسه ابراز داشت:  دستور انتخاب شهردار به صورت غیر رسمی هفته گذشته بررسی شد. از تمام حوزه های مرتبط استمزاج کردیم و در مورد گزینه ها باید اعضای شورا بررسی نمایند.
وی با اشاره به تماس مدیر کل حوزه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کرد: امروز در این تماس معاون وزارت کشور بیان داشت، برای اینکه رشت بعد از این مدت که دچار مشکل شده و گزینه های قبلی هم تایید نشده اند،شورا چند روز فرآیند انتخاب مجدد را متوقف کند تا در زمینه بررسی مجدد گزینه معرفی شده قبلی یعنی آقای علیقلی زاده با شورا صحبت شود.
علوی تاکید کرد: این پیام نشان می دهد، شورا در انتخاب شهردار تعلل نداشته و در وقت قانونی وظایف خود را انجام داده است.
وی تصریح کرد: با این تماس دو روز فرصت هست تا پس از اعلام نظر قطعی از سوی وزارت کشور، در صورت عدم تایید، مجدد نسبت به انتخاب جدید اقدام نماییم. بنابراین روز پنجشنبه صبح برای انتخاب شهردار رای گیری خواهیم داشت.
بعد از اظهارات رئیس شورا، رمضانپور طی تذکری ابراز داشت: دستور جلسه امروز انتخاب شهردار است و با دستور وزیر کشور هم قابل لغو نیست مگر رئیس شورا با نظر بقیه اعضا از دستور خارج شود.
رئیس شورا هم بیان داشت: پس از اخذ نظر شورا در این زمینه رای گیری می شود.
رضا رسولی نیز اذعان داشت: اگر بررسی اعتراض آقای علیقلی زاده است، می توانیم صبر کنیم ولی این فرایند چند ماه طول می کشد ! قرار است در مورد چه چیزی صحبت کنیم اگر در راستای بهبود وضعیت است، مشخص نمایید.
رئیس شورا توضیح داد: از معاون وزارت کشور سوال شده و در راستای بررسی صلاحیت آقای علیقلی زاده است.
علوی افزود: طبق ابلاغ وزارت کشور ، خواستیم انتخاب دیگری داشته باشیم و ایشان پاسخ دادند برای حل مشکلات رشت مجدد بررسی صلاحیت سومین نامزد صورت می گیرد.
ذاکری نیز با اشاره به انتشار نامه ای که برخی اعضای شورا خطاب به رئیس شورا داشتند، بیان داشت: تشکیل جلسه روز شنبه بدلیل عدم رای گیری در جلسه قبل، قانونی نبوده است .
عضو شورا با اشاره به عدم تایید علیقلی زاده به عنوان شهردار رشت اعلام کرد: در روند تایید صلاحیت به دلیل کارشکنی هایی که در داخل رشت و خارج رشت و حتی برخی از کاندیداها صورت گرفت، دچار مشکل شده است و امیدواریم وزارت کشور در بررسی مجدد مستقل عمل کند.
ذاکری افزود: سربسته می گویم، این روزها زمزمه دخالت در جاهایی غیر از شورا در بحث انتخاب شهردار بگوش می رسد. اعلام می کنم در برابر هر نوع زیاده خواهی و توصیه ایستادگی می کنیم.
در نهایت مقرر شد برای روز پنجشنبه جلسه فوق العاده شورا برای انتخاب شهردار برگزار شود.