گیل خبر/ آتش سوزی منزل مسکونی در خیابان ناصرخسرو انزلی با تلاش ماموران آتش نشانی به پایان رسید. در این حریق، به دنبال سرایت آتش، سقف یک آپارتمان نیز دچار آتش سوزی شد. با حضور به موقع آتش نشانان از سرایت آتش به ساختمان های مجاور جلوگیری به عمل آمد. ۶ خودروی آتش نشانی و یک ماشین آتش نشانی اداره بندر و ۳۰ آتش نشان در این اطفای حریق حضور داشتند.   عکس: علی سمرقندی   [gallery ids="410226,410227,410228,410229,410230,410231,410232,410233,410234,410235,410236,410237,410238,410239,410240,410241,410242,410243,410244,410245,410246,410247,410248"]