سرپرست شهرداری خبر داد:
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ چاپ
علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت با اشاره به خط کشی محوری محدوده مناطق پنج گانه رشت اظهار کرد: خط کشی های طولی در سه شکل گرم، دو جزیی و سرد به شکل ممتد و منقطع با توجه به نوع بستر و رده عملکردی معبر در طول سال در سطح شهر انجام می شود. وی افزود: بزرگراه های خلیج فارس، شهید مدرس، خرمشهر، آستراخان و هم چنین معابر شهید افتخاری، حافظ، حبیب زاده و… از جمله معابری هستند که خط کشی ممتد کنار میانه وسط و خطوط منقطع مسیر تردد به حجم تقریبی ۳۲۰ کیلومتر با رنگ سرد انجام گرفته که بیش از ۱۲۰کیلومتر آن در ۴ ماه اخیر اجرا شده است. بهارمست تصریح کرد: خیابان هایی مانند ولی عصر(عج)، شهید انصاری، امام، نامجو، مطهری، چمران، شریعتی، احسانبخش و… نیز از جمله معابر اصلی هستند که خط کشی محوری در آن ها با رنگ های دوجزیی به حجم تقریبی ۸۱ کیلومتر اجرا شده است. سرپرست شهرداری رشت خاطرنشان کرد: قرارداد جدیدی با حجم عملیات تقریبی ۶۴۰ کیلومتر و بر اساس آخرین ویرایش مشخصات فنی جهت اجرا با رنگ سرد و دو جزیی در کلیه معابر سطح شهر و بر اساس اولویت نیاز و نوع عملکرد با پیمانکار واجد شرایط منعقد شده است.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code