گیل خبر/ سرویس شهری: در این جلسه که به ریاست امیرحسین علوی آغاز شد، حسین علیقلی زاده به عنوان شهردار شهر رشت انتخاب شد. رضا ساغری دیگر کاندیدای شهرداری بود که هیچ رایی به دست نیاورد. قبل از رای گیری، احمد رمضانپور  از اعضای شورا  درخواست کرد برای اتحاد بیشتر  با 11 رای شهردار جدید را انتخاب کنند. وی با اشاره به عدم انتخاب دو شهردار منتخب در هفت ماه گذشته  گفت: ما به سلامت آقای جذب و توانمندی عبداللهی ایمان داریم و انتخاب آن ها بر اساس شایستگی بوده است. در مورد آقای جذب معتقدیم  مسیر اعتراض برای ما باز است. ولی نباید وضعیت شهر را رها کنیم. از همین جهت معتقدم باید با اجماع گزینه نهائی خودمان را به وزارت کشور معرفی کنیم. حامد عبداللهی نیز در این جلسه خطاب به رئیس شورای شهر  گفت: در مورد آقای جذب ما تمام رزومه وی را بررسی کامل کردیم و انتخاب ایشان بعد از تایید معاونت وزارت کشور صورت گرفت. حتی پیش نویس حکم ایشان امضاء شد که با توجه به شرایط امضای نهائی حکم ایشان صورت نگرفت. حال با توجه به انتخاب جدید ما سوال این است که آیا به عنوان رئیس شورا  مسئولیت انتخاب این دو نفر و احراز صلاحیت آن ها را برعهده می گیرید؟ وی ادامه داد:  دیگر نه شهرو نه خود ما نمی توانیم فردی را انتخاب کنیم که جواب منفی به دست آورد. مسئولیت بررسی بخشی از آن به ریاست شورا است. در زمان انتخاب آقای جذب چنین مساله ای را گفتید که ایشان شرایط احراز ندارد. ولی می خواهیم بدانیم که آیا شرایط احراز این دو نفر ثابت شده است یا خیر! امیر حسین علوی  نیز در واکنش گفت: ما رزومه این عزیزان را اخذ کرده ایم و با  آئین نامه وزارت کشور تطبیق شده است. نامه بخشنامه وزارت کشور مبنی بر مدارک تحصیلی نیز به دست ما رسیده است که البته چنین بخشنامه ای در گذشته نیز وجود داشته و حال بروزرسانی شده است. آقای ساغری مدارکش تطبیق داده شده است. احراز بخشی از مسئولیتهای بخش تعاونی و خصوصی ایشان  با وزارت کشور است. وی همچنین گفت: در مورد آقای علی قلی زاده نیز شرایط تطبیق داده شده است. رئیس شورا خاطرنشان کرد: همه مدارک برابر با اصل می شود و  اگر کاندیداها  نتوانند مدارک خود را برابر با اصل کنند هرگز از سوی شورا ارسال نمی شود.   عکس: سعید کتمان [gallery ids="403744,403748,403745,403749,403750,403753,403754,403755,403756,403757,403758,403759,403760"]

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code