به مناسبت روز «ماری زِوان»
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۲:۲۸ چاپ
گیل خبر/ امیرحسین علوی رئیس شورای شهر رشت طی پیامی گیلکی روز جهانی زبان مادری(ماری زوان)  را گرامی داشت. در این پیام آمده است: هتو کی دینیم ایران میان زبان مادری اقوامان ره همیشه مهم بو، آیسه تا هسا جه اون اهمیت کما نوبو، تومام ایرانیان جه جان و دیل خوشانِ اصالتا حفظ بوکودید. اَمی گیلکان ماری زبان به اندازه ی امه تاریخ پیشینه داره، امان اون واستی، گولاز کونیم. هتویم، آنی داشت داری ره. همه ی ایداریان، از جمله آموزش و پرورش تلاش بوکونید تا امه زَاکان و نسلان بعدی ره، هه هویت حفظ بِبه. من روز زبان مادریَ یا ماری زبانا عزیز گیلِکان مبارکباد گم. هَتو که تا الان امی اصالت، هه زبان شیرین، جا سرپا بمانسته منبعدم هتو بمانه، گیلکی زبان به عنوان امه هویت حفظ ببه.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code