گیل خبر/ آذری جهرمی، وزیر ارتباطات امروز میهمان تلفتی برنامه حالا خورشید بود. وزیر ارتباطات: مردم بابت فیلتر اینستاگرام نگران نباشند آذری جهرمی در برنانه حالا خورشید: خبر خوب مربوط به پرتاب ماهواره امیرکبیر بود که امروز ساعت 4 صبح در مرکز امام خمینی وزارت دفاع قرار گرفت. با وزرای سابق ارتباطات میزبان دوستانمان در وزارت دفاع بودیم. سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و متاسفانه در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت. ما دوست داشتیم خبر خوب به مردم بدهیم اما به هر حال هر کاری فراز و فرودهایی دارد. ما ناامید نمی شویم و مجددا برای این موضوع تلاش خواهیم کرد. تمام شوخی های مردم زیر پست خودم را خواندم. به کامنت کسی که برایم نوشته بود«حامله ای» بسیار خندیدم و میخواستم جواب دهم بله! حامل پیام خوبی هستم اما فرصت نشد. مردم نگرانی بابت فیلتر اینستاگرام نداشته باشند. در حوزه رفع فیلتر توییتر خبر تازه ای نیست.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code