بازگشت جوان باتجربه به استانداری گیلان؛
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ چاپ
گیل خبر/ دکتر مصطفی سالاری در حکمی یوسف گلشن را به عنوان مشاور استاندار و دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری های ویژه منصوب کرد.
پیگیری وصول گزارش مستمر دوره ای از ستادها و مدیران هماهنگی طرح های ویژه فراگیر استانی و تدوین گزارش همراه با ارزیابی برای ارائه به استاندار،برنامه ریزی سفر مقامات کشوری به استان، برنامه ریزی دیدار با مقامات کشوری به اتفاق مدیران استانی، برنامه ریزی و راهبری سفرهای شهرستانی استاندار و پیگیری مستمر و منظم کلیه موارد مطروحه تاحصول نتیجه نهایی و پیگیری امور ویژه محوله از سوی مقام عالی استان  بخشی از ماموریت های محوله به دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری های ویژه است.