به گزارش گیل خبر ، فیروز کریمی سرمربی ملوان که روز گذشته کارت مربیگری اش صادر نشده بود امروز ظاهرا توانسته کارت خود را بگیرد و روی نیمکت ملوان بنشیند. کریمی اکنون هدایت ملوان را برعهده دارد. قدیر بحری مربی ملوان هم شب گذشته اعلام کرد که کارت مربیگری کریمی صادر نشده ولی مدارکش را به سازمان لیگ ارسال کرده که ظاهرا کارت او صادر شد. * کمتر از پانصد تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام قم حضور دارد که بیشتر این تماشاگران هم حامی تیم ملوان هستند. *هواداران ملوان شعارهای خانوادگی سر می دهند و به مهدی تارتار سرمربی صبا یادآوری می کنند که فیروز کریمی که پدر همسرش است از او برتر است. /فارس