کنایه ایمن آبادی به رئیسی:
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ چاپ
گیل خبر/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی که پرسید «فکر می کنید اگر رییس جمهور می شدید، وضع کشور بهتر از این بود؟» گفت: خدا رحم کرد که من رییس جمهور نشدم که دلار 5 هزار تومان شود. جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت درباره این پاسخ رییسی در توئیتر نوشت: «آقای رئیسی فرمودند خدا رحم کرد که رئیس جمهور نشدند! من هم می گویم واقعا خدا رحم کرد که رئیس جمهور نشد ! چون اگر می شد معلوم نبود با چند من عسل تتلو را بعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد می بایست هضم و تحمل می کردیم!» ایمن آبادی: رئیسی رییس جمهور می شد، تتلو وزیر ارشاد می شد