گیل خبر/ دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  گفت: یکی از رتبه بندی ­های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد، ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه ­های برتر جهان را معرفی می ­کند.

وی افزود: این حوزه ­های موضوعی عبارتند از مهندسی و فناوری (شامل مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)، علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)، علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی)، هنر و علوم انسانی (شامل زبان، ادبیات و زبان شناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، باستان شناسی، معماری)، پزشکی (Clinical, pre-clinical & health) (شامل Other health، پزشکی و دندانپزشکی) اقتصاد و تجارت (شامل اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)، علوم اجتماعی (شامل جغرافی، جامعه شناسی، سیاست و مطالعات بین الملل، ارتباطات و رسانه)، علوم کامپیوتر،  روانشناسی، آموزش و حقوق.

دهقانی خاطرنشان کرد: رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می­ شود اما هر کدام از این شاخص ­ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می ­شود.

معیار

شاخص

آموزش

بررسی شهرت: آموزش

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی

نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضای هیأت ­علمی

پژوهش

بررسی شهرت: پژوهش

درآمد پژوهش

تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی

استنادات

تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده

درآمد صنعتی

درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)

وجهه بین ­المللی

نسبت اعضای هیأت علمی بین المللی به بومی

نسبت دانشجویان بین المللی به بومی

سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین المللی

سرپرست ISC در ادامه گفت: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است، دانشگاه ­های ایران توانسته ­اند در ۹ حوزه موضوعی پزشکی (clinical pre-clinical health)، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه ­های برتر جهان قرار گیرند.

وی تصریح کرد: دانشگاه تهران در حوزه ­های آموزش با بازه رتبه­ ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و علوم انسانی با رتبه ۴۰۱+ و علوم اجتماعی با بازه رتبه­ ای ۵۰۰-۴۰۱، تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه­ های برتر جهان در این حوزه­ هاست.

دهقانی افزود: در حوزه اقتصاد و تجارت، دانشگاه تهران به همراه دانشگاه اصفهان به ترتیب با قرار گرفتن در بازه رتبه ­ای  ۴۰۰-۳۰۱و  ۵۰۱+  دو دانشگاه ایران در جمع دانشگاه ­های برتر جهان هستند.

سرپرست ISC ادامه داد: در حوزه پزشکی از ایران ۵ دانشگاه در میان ۷۲۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه ­های ایرانی رتبه نخست را دارد و در رتبه­ های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۶۰۱ + در بین دانشگاه­ های برتر قرار دارند.

دهقانی تصریح کرد: در حوزه علوم زیستی، ۱۱ دانشگاه از ایران در بین ۷۵۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از این دانشگاه، دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه با بازه رتبه ­ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می­ شوند.

وی ادامه داد: در حوزه علوم فیزیکی، ۲۴ دانشگاه از ایران در میان ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه کاشان با بازه رتبه­ ای ۵۰۰ -۴۰۱ در بین دانشگاه ­های ایران به ترتیب در رتبه های اول و رتبه دوم قرار دارند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه­ های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز، تبریز و زنجان با بازه رتبه ­ای ۸۰۰ -۶۰۱ و دانشگاه هایالزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد با بازه­ رتبه­ ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می ­شوند.

دهقانی خاطرنشان کرد: در حوزه علوم کامپیوتری، ۹ دانشگاه از ایران در بین ۶۸۴ دانشگاه برتر جهان قرار دارند، دانشگاه ­های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران با بازه رتبه­ ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه­ های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی با بازه رتبه ­ای ۶۰۰ -۵۰۱ و دانشگاه اصفهان با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.

سرپرست ISC اظهار کرد: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۲۳ دانشگاه از ایران در بین ۹۰۳ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه ­های ایران رتبه اول را در این حوزه دارند. دانشگاه ­های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه ­های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان با بازه رتبه ­ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه ­های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی شیراز و تبریز با بازه رتبه ­ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه ­های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان با بازه رتبه ­ای ۸۰۰-۶۰۱ و در نهایت دانشگاه ­های شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز سال ۲۰۱۹

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه سال ۲۰۱۹

آموزش

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

هنر و علوم انسانی

دانشگاه تهران

+۴۰۱

علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

اقتصاد و تجارت

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه اصفهان

+۵۰۱

پزشکی

(پزشکی و دندانپزشکی )

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

+۶۰۱

علوم زیستی

(علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری)

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه

+۶۰۱

علوم فیزیکی

(فیزیک و نجوم، شیمی،زمین شناسی، محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی)

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه کاشان

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران

۶۰۰-۵۰۱

شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز، تبریز و زنجان

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه های الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد

+۸۰۱

علوم کامپیوتری

دانشگاه­ های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه­ های فردوسی مشهد،خواجه نصیرالدین طوسی،شهید بهشتی

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه اصفهان

+۶۰۱

مهندسی و فناوری

(مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هواوفضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

دانشگاه ­های صنعتی نوشیروانی بابل و  تهران

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه ­های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه ­های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه ­های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران،

شیراز، صنعتی شیراز وتبریز

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه ­های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان

خوارزمی،خواجه نصیرالدین طوسی،

شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه ­های شهید باهنر کرمان، یزد

+۸۰۱

 ایسنا
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code