در چهارمین دورۀ جشنواره نشان دهخدا؛
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ چاپ
گیل خبر/ بیست و نهم آبان ماه ۱۳۹۷، چهارمین دورۀ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگا ه های سراسر کشور (نشان دهخدا) در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. کتاب تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات انگلیسی، اثر حسین جوادی، ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت، نوشتۀ علی اصغر پورعزت و میر یعقوب سیّدرضایی، نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی، به قلم عباس بازرگان و مسعود فراستخواه، برگزیدگان چهارمین دورۀ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور بودند. همچنین در این دوره از جشنوارۀ نشان دهخدا جایزۀ قلم برتر به استاد احمد سمیعی (گیلانی)، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اختصاص یافت.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code