در حاشیه اظهارات نمایندگان گیلان در دفاع از ابقای شهردار تهران؛
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ چاپ
گیل خبر/ سرویس سیاسی: روز گذشته طرح یک فوریتی استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که دو نماینده گیلان در موافقت با ادامه کار شهردار تهران صحبت کردند. (اینجا بخوانید)  امری که موجب شد بسیاری نسبت به این مساله انتقاد وارد کنند که چرا نمایندگان گیلان بیشتر از این که در مورد موضوعات استانی صحبت کنند ، در مواردی نطق می کنند که موضوعیت چندانی در استان ها ندارد. اما آن چه جالب به نظر می رسید مشارکت نمایندگان گیلان در بررسی یک دستور مجلس بود که در نوع خود کم سابقه محسوب می شود. شاید اگر در میاحث مختلف مجلس جستجویی داشته باشیم نمونه هایی از این دست چندان پیدا نشود که نمایندگان گیلان محور اصلی موافقین یا مخالفین محسوب باشند. مدتی پیش بود که براساس آمار استخراج شده از مشروح مذاکرات مجلس در جلسات علنی دو سال گذشته خانه ملت مشخص شد نماینده انزلی تاکنون هیچ نطق میان دستوری نداشته است. اگر بخواهیم از لحاظ مشارکت در بحث ها نیز نام حسن خسته بند را جستجو کنیم کمترین نامی از وی دیده می شود. به طور مثال اگر در خبرگزاری خانه ملت در بخش صحن نام خسته بند را جستجو کنیم موارد زیر دیده می شود.   موارد بالا نشان می دهد که از خسته بند در مجلس تنها یک تذکر کتبی در مجلس دیده می شود و آخرین نطق وی در مجلس به سال 94 در مجلس نهم  برمی گردد.