گیل خبر/ سرویس شهری:شصتمین جلسه شورای شهر رشت در صحن این شورا برگزار شد. این جلسه که با حدود یک ساعت و چهل و پنج دقیقه تاخیر به ریاست امیرحسین علوی آغاز شد انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری رشت در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با خروج ۳ عضو و غیبت یک عضو شورا جلسه از حد نصاب خارج شد و بازهم شهردار انتخاب نشد.   عکس: سعید کتمان [gallery ids="384557,384550,384551,384552,384553,384555,384556,384558,384559,384560,384561,384562,384563,384564,384565,384566,384567,384569,384570,384571,384572,384573,384574,384575,384576,384577,384579"]