گیل خبر/ جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین ولایی گفت: مخالفان از ابتدا تصمیم شان را گرفته بودند و معلوم است که نباید برای اقناع آنها تلاش می کرد. البته این طور هم نبود که صرفا خواهان اقناع اصولگرایان باشد. بلکه انگار هدفش این بود که فضا آرام باشد و متشنج نشود. درواقع بیرون قول داده بود که فضا متشنج نشود. چرا بخشی از نمایندگان حامی دولت هم از اعطای رای مثبت خودداری کردند؟ تاچندی پیش همان طور که احمدی نژاد مخالفانش را ندید و آنها را «خس و خاشاک» نامید، روحانی هم 16 میلیونی که به رقیب رای داده بودند، نمی دید. تا اینجا شبیه به هم بودند. با این حال احمدی نژاد لااقل طرفدارانش را دید که این مساله در استخدام 700 هزار جوان نمایان شد اما روحانی حتی حامیانش را هم ندید. در جریان طرح سوال دیروز هم وقتی به سمت امیدی ها رفته و از آنها می خواستیم از روحانی حمایت کنند، عمدتا با گارد بسته آنها روبه رو می شدیم. بنابراین روحانی هم از موافقانش می خورد و هم از مخالفانش. روحانی برای اقناع مخالفان آمده بود؟ مخالفان از ابتدا تصمیم شان را گرفته بودند و معلوم است که نباید برای اقناع آنها تلاش می کرد. البته این طور هم نبود که صرفا خواهان اقناع اصولگرایان باشد. بلکه انگار هدفش این بود که فضا آرام باشد و متشنج نشود. درواقع بیرون قول داده بود که فضا متشنج نشود. با وجود رای منفی مجلس چگونه می خواهد امور را مدیریت کند؟ به هر حال روحانی در چرخه ای افتاده است که باید شخصا اوضاع را مدیریت کند. آیا در عالم واقع موفق می شود؟ واقعیتش را بخواهد، نه! بعید می دانم. منبع: اعتماد