گیل خبر/ وزیر امور اقتصادی و دارایی حساب های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت که از سال ۷۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی برای سپرده گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده است که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده که این حساب ها همگی به نام قوه قضاییه با صاحب امضایی روسای قوه بوده است. مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد، این سوال درباره این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب ها، صاحبان این حساب ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟   وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت. وی ادامه داد: حساب های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می کنم که امیدوارم قانع کننده باشد. کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال های ۷۸ تا ۹۵ استناد می کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می کند. وزیر اقتصاد افزود: همان گونه که نمایندگان می دانند این حساب ها از محل سپرده های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب ها به سال ۷۸ بر می گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند. کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است. وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است. به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می کردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند. وی افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء ۲ بند «ه» تبصره ۱۲ این موضوع تاکید شد اما در سال های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است. کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید کرده است، گفت: این سوال مطرح شده که آیا این حساب ها بر اساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی شود، جزء درآمدهای دولت زمانی تعلق می گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است. وی در پایان مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.