به گزارش گیل خبر ، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این زن که 12 سال است همسرش را از دست داده و با پسرش زندگی می کند، می گوید: طبق رسوم باید با برادر کوچکتر همسر مرده ام ازدواج کنم اما من ازدواج با پسرم که فرزندی از او در رحم دارم را ترجیح می دهم. او در دادگاه گفت مدت سه سال است با پسر خود رابطه نامشروع دارد و پول زیادی خرج کرده تا بتواند به صورت قانونی با وی ازدواج کند. پسر این زن می گوید: طبق رسومات قبیله ای پدرم موظف بوده است به خاطر ازدواج با مادرم پولی به خانواده او بپردازد اما قبل از اتمام بدهی اش درگذشته و اکنون من می خواهم وظایف ناتمام او را به پایان برسانم. قاضی دادگاه محلی که به اتهام این مادر و پسر رسیدگی می کند، می گوید اگر در زمان گذشته چنین چیزی رخ داده بود هر دوی آنها توسط مردم قبیله کشته می شدند اما اکنون ترس از پلیس مانع این کار است. چنین رفتاری حتی در فرهنگ سنتی زیمبابوه که مردمانش همانند اغلب آفریقائیان انیمیست یا پیرو دین های ابتدایی هستند نیز، اقدامی زشت و ناپسند محسوب می شود.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code