گیل خبر/ مراسم تودیع مسعود نصرتی شهردار سابق و  معارفه علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت در دفتر شهردار با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت برگزار شد. علی بهارمست ظهر امروز بعد از قبول استعفای مسعود نصرتی توسط اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست موقت شهرداری رشت انتخاب و منصوب شد.   عکس: سعید کتمان [gallery ids="370469,370471,370472,370473,370474,370475,370476,370477,370478,370479,370480,370481,370482,370483"]