گیل خبر/ جعفرزاده ایمن آبادی روز یکشنبه در مورد رد درخواست وزیر ورزش و جوانان برای معافیت هفت بازیکن تیم ملی فوتبال از سربازی از سوی ستاد نیروهای مسلح، افزود: متاسفانه سردار کمالی در نه گفتن تخصص دارد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بازیکنان تیم ملی بازی های قابل قبولی را در جام جهانی به نمایش گذاشتند، دل 80 میلیون ایرانی را شاد کردند و شادی را برای مردم به ارمغان آوردند، بنابر این نیاز است از آنها به طور شایسته و مطلوب حمایت کرد. وی ادامه داد: برای موارد استثنا قانون تصویب نمی شود و قانون برای اموری نوشته می شود که استمرار دارد، بنابر این موارد خاص و موردی مانند معافیت سربازی هفت بازیکن تیم ملی را می توان به صورت استثنا حل کرد. سردار کمالی نگاه مهربانانه تری به ورزشکاران و بازیکنان تیم ملی داشته باشد این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه انتظار می رفت سردار کمالی نگاه مهربانانه تری به ورزشکاران و بازیکنان تیم ملی داشته باشد، گفت: متاسفانه نیروهای مسلح حتی در مورد کسر خدمت فرزندان ایثارگر به صورت سختگیرانه عمل کرد و این امر نارضایتی های زیادی را به همراه داشت. وی افزود: انتظار می رود ستاد با عطوفت بیشتری با جوانان برخورد و نیازهای اجتماعی را لحاظ کند زیرا وقتی 11 بازیکن می تواند دل 80 میلیون ایرانی را در بحبوحه بحران های اقتصادی شاد کنند، نباید در مورد معافیت سربازی آنها سختگیری کرد. معافیت سربازی بازیکنان تیم ملی مطالبه «کارلوس کی روش» و مردم است جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: عملکرد مقتدرانه و غرورآفرین تیم ملی در جام جهانی روسیه و در گروهی که به نام مرگ نام نهاده شد، بسیار جای تقدیر دارد و از سویی جام ملت های آسیا را نیز در پیش داریم بنابراین معافیت سربازی بازیکنان تیم ملی نه تنها مطالبه سرمربی تیم ملی، بلکه خواسته مردم نیز هست و این کمترین خدمتی است که می توان برای بازیکنان تیم ملی انجام داد. نماینده مردم رشت در مجلس دهم، اقدام وزیر ورزش در ارسال نامه به ستاد کل نیروهای مسلح برای معافیت سربازی هفت بازیکن تیم ملی اقدامی بسیار مناسب و مطلوب خواند و ادامه داد: انتظار داشتیم ستاد کل توجه به این مهم را در دستور کار قرار دهند، نه اینکه با آن مخالفت کنند. وی از بررسی تقاضای معافیت سربازان تیم ملی بعد از تعطیلات در فراکسیون ورزش خبر داد و اظهار داشت: اگر ترتیب اثر داده نشود مطابق اصل 110 قانون اساسی از حکم حکومتی استفاده خواهیم کرد و با توجه به رأفتی که در وجود مقام معظم رهبری قرار دارد، این مساله را حل خواهیم کرد. نماینده مردم رشت در مجلس دهم افزود: بهتر است ستاد کل نیروهای مسلح یک بار برای همیشه خواسته عموم و مردم را مورد توجه قرار دهد؛ متاسفانه به طور مداوم از ستاد جواب های منفی، سرسختانه و در تقابل با نیازهای اجتماعی دریافت کردیم. به گزارش خانه ملت، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کی روش نیز بر موضوع معافیت بازیکنان تیم ملی تاکید دارد و بر این باور است که اگر این بازیکنان نباشند، نمی تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد. ایرنا