گیل خبر/ روزنامه آرمان نوشت: روز گذشته خبری در برخی از رسانه ها منتشر شد مبنی بر آنکه با حکم شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مرتضوی به ۶ ماه حبس دیگر نیز محکوم شده است. این حکم در جریان رسیدگی به یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی صادر شده است. دادستان سابق تهران به جرم آمریت در ورود غیرقانونی به منزل «فاطمه آجرلو» نماینده ادوار مجلس (و همسرش که قاضی دادگستری است) در جریان تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و دادنامه آن قطعی شده و برای اجرا ابلاغ شده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code