گیل خبر/ فریبرز سعیدی کیا (فعال سیاسی) در گفتگو با «خط اعتدال» با اشاره به لزوم پشتیبانی حامیان ستادی دکتر روحانی از دولت عنوان کرد؛ ما در ابتدای دولت دوازدهم هستیم لذا برای اجرایی شدن برنامه ها و سیاستهای دولت نیازمند زمان هستیم. وی گفت ؛ همان هایی که از ابتدا اعتقادی به دولت و راه اعتدال نداشتند امروز طلبکارانه سخن از اجرایی نشدن قول های انتخاباتی رئیس جمهور میگویند. و میخواهند آینده را سیاه نشان دهند و امید مردم را ناامید کنند. چرا که آنها در سایه ناامیدی مردم پیروز صندوق های رای می شوند آنها همان هایی هستند که ایران را برای همه ایرانیان نمیخواهند ! عضو حزب اعتدال و توسعه افزود؛ همانطور که شخص آقای روحانی بارها عنوان کرد ، دولت در اجرای برنامه و سیاستهای خود مصر است و از همه ظرفیت های مردمی در جهت رسیدن به وعده ها استفاده می کند. سعیدی کیا گفت ؛ نقش حامیان اصلی دکتر روحانی به عنوان سرمایه های اجتماعی بسیار اثر گذار است حامیان دکتر روحانی باید در صحنه بمانند و نگذارند فرصت طلبان مصادره به مطلوب کنند. وی گفت؛ اگر نیروهای وفادار به گفتمان رییس جمهور صحنه را خالی کنند جا برای فرصت طلبان و نان به نرخ روز خورها باز می شود ،باید روحانی باوران به دولت کمک کنند و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اثرگذار باشند. ابن فعال سیاسی تصریح کرد ؛ متاسفانه در برخی از حوزه ها هنوز مدیران در حال و هوای دوران دولت های نهم و دهم زیست میکنند این مدیران حاضر نیستند کمترین هزینه را برای دفاع از عملکرد دولت پرداخت کنند و هنوز با چراغ خاموش در حال حرکتند . وی در پایان عنوان کرد ؛ متاسفانه در هر دوره ای فرصت طلبان که همیشه با باند سازی های پنهان دنبال حوائج شخصی خود هستند سعی می کنند خود را به عنوان سینه چاکان جریان پیروز جلوه دهند ، اینها همان هایی هستند که از غفلت نیروهای اصلی در جهت منافع شخصی و باندی خود استفاده می کنند.لذا هوشیاری و در صحنه ماندن روحانی باوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.