به گزارش گیل خبر ، بازیگر سرشناس فیلم ها و سریال های طنز از پدرش که او را با دست وپای طناب پیچ شده به کمپ ترک اعتیاد برده و با تهیه عکس وی در کنار معتادان، او را تهدید به انتشار تصاویر کرده بود، شکایت کرد. پدر یکی از بازیگران مشهور نقش های طنز، با طراحی سناریویی مرموز پسرش را با دست و پای بسته به مرکز ترک اعتیاد تحویل داد و با لنز دوربینش تصاویر او را در کنار معتادان ثبت کرد. چند روز قبل یکی از بازیگران مشهور با مراجعه به دادسرای ناحیه 34 تهران ادعای عجیبی را مطرح کرد. این پسر جوان که معمولا در سریال های طنز ایفاگر نقش های کمدی است، به بازپرس پرونده گفت: «چند روز پیش با همسرم در خانه بودیم که پدرم به دیدارمان آمد. بعد از کمی صحبت کردن، احساس کردم حرف های عجیبی می زند. در میانه بحث با یکدیگر بودیم که بدون مقدمه به من تهمت اعتیاد زد. اصرار داشت که این کار آخر و عاقبت ندارد و زندگی ام را از هم خواهد پاشید. از حرف هایش تعجب کرده بودم. نمی دانستم چرا این حرف ها را به من می زند. تا این که ناگهان به سمتم حمله کرد، از جیبش طناب درآورد و دست و پایم را بست. شوکه شده بودم، اما نمی خواستم واکنش نشان بدهم تا آبروریزی نشود. سپس مرا سوار خودرو کرد و چند دقیقه بعد در کمال ناباوری در مقابل یک کمپ ترک اعتیاد ایستاد.» عکس یادگاری در مرکز ترک اعتیاد این بازیگر طنز که به شدت از این ماجرا متأثر بود، در ادامه شکایتش گفت: «وقتی به آن جا رسیدیم چند نفر من را به داخل ساختمان مرکز ترک اعتیاد بردند. هنوز باور نداشتم که چه حادثه ای برایم رخ داده، در سالن نشسته بودم، چند مرد معتاد دیگر هم در آن جا بودند. من را که دیدند، به سمتم آمدند. مشغول صحبت در رابطه با کار و نقش هایم بودیم که ناگهان متوجه شدم پدرم با دوربین مشغول عکس گرفتن از ماست. نمی دانستم چرا این کار را می کند. تا این که مرا به گوشه خلوتی برد و گفت: آخر و عاقبتت مثل اینها می شود، تا وقتی که ترک نکرده ای نباید به خانه برگردی.» طرح شکایت به خاطر آدم ربایی چند روز بعد، این بازیگر مشهور به خانه برگشت. وقتی پدرش از این موضوع اطلاع پیدا کرد به او پیغام داد که اگر دوباره به کمپ بازنگردد عکس هایی را که از او با معتادان کمپ انداخته است، منتشر می کند. همین تهدید که آبروی او را به خطر انداخته بود کافی بود تا این بازیگر سرشناس برای شکایت از پدرش راهی دادسرا شود. این پسر خنده روی سینما و تلویزیون در رابطه با حادثه مرموزی که از طرف خانواده اش بر سرش آمد، گفت: «آن روز پدرم من را با زور به مرکز ترک اعتیاد برد، حتی وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم بعضی از اسناد و مدارک و رسید های بانکی ام نیز گم شده است. به همین خاطر امکان دارد که خانواده ام با نقشه ای از پیش تعیین شده این کار را با من کرده باشند. من هرگونه اعتیاد خودم را تکذیب می کنم.» این بازیگر نخواسته نامش فاش شود. /شهروند
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code