به گزارش گیل خبر، مدیر کل زندانهای استان گیلان در این نشست از کلیه مسئولین واحدها جدیت ، تلاش ، همت ، تعهد و افزایش دانش روز را برای بالاتر بردن رشد علمی سازمان و همچنین حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت را خواستار و این فرایند را برای رسیدن به اهداف عالی سازمان اثر بخش دانست وی با تاکید به اینکه   سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت یکی از ثروتهای اساسی است  افزود : عملکرد برنامه های درون سازمانی می تواند انعکاس دهنده نمای بیرونی زندان در جامعه باشد و با ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی  و نقش تأثیرگذار مدیران در ایجاد این دو موضوع می توان اهدافی را که ریاست محترم سازمان زندانهای کشور در جلسات مطرح داشته ازجمله کاهش جمعیت کیفری ، ایجاد اشتغال در بین زندانیان و حمایت از خانواده های آنان دست یافت سید حمید حسینی همچنین ، موتور حرکت رو به جلو در زندانهای گیلان را دانش، استفاده از پتانسیلهای موجود،  رفتار شغلی و عملکردیِ کارکنان دانست و گفت : با تعهد کاری ، تدوین برنامه های سازنده در چارچوب قانون و داشتن اهداف بلند مدت برای پیشرفت برنامه ها می توان به اهداف و شناخت چالشهای پیش رو رسید و در ایجاد اشتغال که مهمترین خواسته اقشار مختلف در جامعه است ،تلاش شده  با استفاده از ظرفیتهای موجود ،اشتغال در زندانهای استان رونق یابد و نیز با آموزشهای مختلف شغلی برای زندانیان بعد از آزادی مقدمات ایجاد شغل برای آنان مهیا گردد که این خود کمک بزرگی به خانوادهای آنان  و علی الخصوص به جامعه می باشد وی در پایان حمایت از خانواده و ایجاد راهکارهای حمایتی در تحکیم ساختار خانواده زندانی را در هنگام تحمل حبس سرپرست خانواده مهم دانست و خاطر نشان کرد : اجرای سیاستهای کلان سازمانی در ایجاد چتر حمایتی از خانواده زندانی یکی از برنامه های مهم است که می توان با کمک دیگر نهادها در چارچوب قانون و دستورالعملهای سازمانی شرایط بهره مندی هرچه بیشتر از خدمات را برای این قشر فراهم نمود