به گزارش گیل خبر، به نقل از ایران، نگاه آنها به اجرای این حکم چه بود و تا چه حد می توانست درد و داغ هشت ساله آنها را التیام بخشد. این پرسشی بود که نخست تلاش کردیم پاسخش را در گفت وگو با عبدالحسین روح الامینی دریابیم. اما پس از تماس ناموفق با شماره او به سراغ پدر محمد کامرانی رفتیم. مردی که هیچ رابطه و آشنایی با عناصر قدرت نداشت، کاسب بازار بود اما پرونده قتل پسرش در کهریزک را با جدیت تمام پیگیری کرد. هرچند در نهایت نتوانست برای اتهام معاونت در قتل علیه سعید مرتضوی حکمی بگیرد و مرتضوی در پرونده شکایت آنها که مشابه پرونده روح الامینی بود، تبرئه شد. کامرانی روز گذشته یک بار دیگر با ابراز گلایه از احکام صادر شده به «ایران » گفت: «من از قوه قضائیه گلایه دارم. شکایت از مرتضوی را من شروع کردم 16 ماه طول کشید تا من با دوندگی خودم و پیگیری های وکیل پرونده اتهام معاونت در قتل را به دادگاه تفهیم کنم اما رأی تبرئه صادر شد. اما در پرونده آقای روح الامینی صدور حکم برای این اتهام ممکن شد. با این حال من به شخصه از این حکم راضی نیستم نه از مدتش و نه از اینکه در دو پرونده مشابه دو حکم کاملاً متفاوت صادر شد. اما امر را به خدا واگذار می کنم.» او در ادامه تأکید کرد: «این حکم و ماجراهای پیش آمده در اجرای آن نه تنها گوشه ای از درد ما را التیام و تسکین نداد بلکه ما را جریحه دار کرد.»
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code