به گزارش گیل خبر، این چهارمین باری است که مرکل صدراعظم آلمان می شود. به نقل از مهر ، وی با ۳۶۴ رای موافق نمایندگان پارلمان آلمان در برابر ۳۱۵ رای مخالف برای چهارمین دوره صدر اعظم آلمان شد.