به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:در برنامه ششم قانون سال ۹۷ جهت ارائه خدمات پرستاری به خانواده شهدا و ایثارگران ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:متأسفانه به هر دلیلی دولت در لایحه خود یک بخش عمده از این بودجه را ندیده است.

نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:تمام تلاش ما بر این شد که چه در بحث اوراق و اسناد خزانه بخش اعظمی از این کسری اعتبار را بتوانیم تأمین کنیم.

جعفرزاده ایمن آبادی عنوان کرد:طبق اخبارها متاسفانه بنیاد شهید نتوانسته اعتبار لازم را جهت حق پرستاری خانواده شهدا تأمین کند.

وی گفت: تلاش می شود تا بنیاد شهید به صورت جدی تر وارد این مقوله شده تا اعتبار لازمه را از دولت دریافت کنیم.

نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون ارائه خدمات پرستاری به خانواده شهدا یک قانون بسیار خوب بوده که در سنوات گذشته وجود نداشته و مورد توجه نبوده است.

جعفرزاده ایمن آبادی بیان کرد: در حال حاضر قوانینی خوبی آمده و اجرای آنها هم چه از لحاظ پذیرش آن توسط مسئولین و اچه از منابع اعتباری آن  سختی های خود را دارد.

وی افزود: در کمیسیون های پزشکی به میزان مراقبت هایی که نیاز دارند معروف به ضریب "کا" است که به ازای هر ضریب آن حداقل حقوق دستمزدی کارگری برای پرستاری در نظر گرفته شده  و پرداخت می شود.

نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون جامع خدمات رسان جامعه ایثارگران پایان سال ۹۵ دوره آزمایشی خود را پشت سر گذاشت و در همان ابتدای قانون ششم احکام آن را دائمی کردیم.

جعفرزاده ایمن آبادی اضافه کرد: برای سال ۹۷ بنیاد شهید ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار را تقاضا داده است که از این میزان ۱۹۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار رابرای سال آینده  پیش بینی می کنیم.

وی گفت: این میزان کسری همراه با 5000 میلیارد تومان برنامه ششم ایثارگری و لایحه جامعه خدمات رسانی به ایثارگران بخش اعظم آن با تلاش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برطرف شده است.

نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به سهمیه ایثارگران در صورت بازنشسته شدن افراد در ادارات می توان از فرزندان ایثارگر برای جایگزین آنها استفاده کرد.

جعفرزاده ایمن آبادی عنوان کرد: نمی توان دولت را چاق تر کرد و استخدام به صرف حل مشکل نخواهد بود.

وی گفت: باید تلاش کرد منابعی را که در مناطق هست با در نظر گرفتن جوانب و اولویت جهت استخدام استفاده کرد.

نائب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: عدم جذب فرزندان شهدا طبق قانون در دستگاه ها و وزارتخانه ها  غیر قانونی است و هیچ عنوان آن را نمی پذیریم.

جعفرزاده ایمن آبادی اضافه کرد: تعداد فرزندان شهداء زیاد نیست و آنها امانتی هستند در دست دولت و ما مسئولان که باید از آنها به خوبی مراقبت کنیم.  دولت مکلف به جذب فرزندان شهداء است.