به گزارش گیل خبر، دادستان سابق تهران، آذرماه به اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی به دو سال حبس قطعی محکوم شد اما این حکم هنوز اجرا نشده است. هفته پیش شایعه شد که مرتضوی برای اجرای حکم به اوین رفته اما او در یک گفت وگوی تلفنی گفت در منزل است نه اوین. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی که از همان روزهای بعد از صدور حکم، پیگیر اجرای آن است، دیروز گفت: «طبق اطلاعی که روز چهارشنبه به من داده شد، پرونده مرتضوی به شعبه 2 اجرای احکام ناحیه 28 دادسرای کارکنان دولت رفته است. این یعنی حکم بعد از طی تشریفات به او ابلاغ خواهد شد که خود را معرفی کند.» شرق
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code