به گزارش گیل خبر، غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح سوال نمایندگان از رییس جمهور گفت: به شخصه طرح سوال از رییس جمهور را در چهارچوب قانون می دانم و سوال نیز حق نمایندگان است و رییس جمهور نیز باید پاسخگو باشد.

وی اظهار داشت: اما این بحث طرح سوال از رییس جمهور در مقطع کنونی و آن هم از سوی عده ای سیاسی می دانند، کسانی که به دنبال این موضوع هستند هدفشان مردم نیست.

جعفرزاده تصریح کرد: من با پاسخ دادن و سوال و جواب دادن مخالفتی ندارم و معتقدم رییس قوه قضاییه، رییس مجلس و حتی ما تک تک نمایندگان باید در محافل عمومی حضور یابیم و پاسخ مردم را بدهیم اما نیت گردانندگان سوال از رییس جمهور در ای مورد کاملا سیاسی است و به همین دلیل نیز با آن مخالف هستم.

جعفرزاده تصریح کرد: در واقع این افراد می خواهند به هر شکلی رییس جمهور را به مجلس بکشانند و سوال بپرسند و من نیز متاسفم برخی از دوستان ما از روی سادگی با این افراد همراه شدند، با این نگاه آرمانی که همه باید به سوال جواب بدهند این خیلی خوب است اما ما باید بدانیم چه کسی می خواهد سوال کند و با چه نیتی؟ این نیت با نیت ما فرق دارد و وقتی نیت ها متفاوت است نباید با آنها همراهی کنم.

شبستان