به گزارش گروه دریافت گیل خبر،  در بازدید دوره ای مدیر کل زندانهای استان گیلان از زندانهای تابعه سید حمید حسینی در اردوگاه کاردرمانی حویق در خصوص ایجاد کارگروهای تخصصی اشتغال در زندانهای گیلان گفت : با برگزاری جلسات اندیشه ورز در ستاد اداره کل ، برش  تکلیفی سازمانی در کلیه ارکان  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص ارتقاء اشتغال پایدار و رسیدن به اهداف سازمانی تصمیماتی اتخاذ شد سید حمید حسینی افزود ، بازدارندگی و بازپروری را می توان با آموزش مهارتهای شغلی و از طریق بازسازی شخصیتی و داشتن برنامه های تخصصی اشتغال ، و برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندانها توسعه داد  تا بتوان نقش بازپروری و برنامه های اصلاحی را پس از آزادی و پذیرش زندانی و بازگشت سعادتمندانه او را به جامعه شکل دهی کرد . وی خط مشی اصلی سازمان را در راس برنامه های زندانهای گیلان عنوان داشت و گفت باید با عزم راسخ تمام توان خود را برای تحقق بخشیدن این امر برای رسیدن به  پیشبرد اهداف عالی سازمان که همان  اصلاحی و تربیت  است  بکار بست وی داشتن نقشه راه مناسب در چارچوب اقتصاد مقاومتی در زمینه های مختلف مخصوصا اشتغال در فراگیر نمودن این امر درزندانها را  موثر اعلام نمود